fbpx

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat  între proprietarul unui vehicul,persoană fizică sau juridică și o societate  de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României.

ATENŢIE:
Asigurarea RCA este obligatorie indiferent
dacă se încheie sau nu o asigurare
facultativă CASCO pentru acelaşi vehicul.
ESTE UTIL:
Sa cunoașteți ca asigurătorul  RCA sau BARR va poate elibera, în termen de 15 zile, un certificate privind daunele înregistrate sau lipsa acestora, pentru un interval de 5 ani de raporturi contractuale.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul  României,  teritoriul  statelor  membre ale  Uniunii  Europene  şi  cele  aparţinând Spaţiului  Economic  European,  teritoriul statelor  care  leagă  direct  două  ţări  membre ale Uniunii Europene în care nu există birou national.

Asigurarea RCA are două scopuri: protecția financiară  a  celui  vinovat  de  producerea accidentului  precum  și  protecția  financiară  a persoanei păgubite, în urma unui accident.Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre  societățile  de  asigurare  autorizate de  ASF  în  acest  sens.

xan-griffin-598255-unsplash

În  cazul  persoanelor  juridice,  pentru  a  realiza  transferul  clasei  bonus-malus  de  pe un  vehicul  pe  altul,  dacă  vindeți  vehiculul, va trebui să solicitați în scris și să transmiteți asigurătorului documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului și achiziția vehiculului nou-dobândit.

INFORMAȚII UTILE:
Asigurarea RCA este diferită de asigurarea CASCO. RCA este o asigurare obligatorie prin
lege și care acordă despăgubiri pentru avariile produse terților de către dumneavoastră,
în timp ce CASCO este o asigurare facultativă care acordă despăgubiri numai pentru
avariile vehiculului asigurat (propriul vehicul sau vehiculul condus de dumneavoastră).

alex-bruski-50590-unsplash